Hakkımızda

Yönetim Kurulu

Yasin Torun (Yönetim Kurulu Başkanı)

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 2005 – 2008 yılları arasında içme suyu isale hatları, şebeke hatları, su hazneleri ve terfi merkezleri inşasında kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

Sorumluluğu altında yürütülen projelerden Melen Boğaz Geçiş Hattı Projesi ile İstanbul Boğazı’nın altından içme suyu hattı geçiren ekipte yer aldı. 2007 yılında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Horizon 2020 (Akdeniz’in 2020 Yılı İtibariyle Kirlilikten Arındırılması) Projesi kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi adına Fransa’da Türkiye’yi temsil etti ve sunum yaptı. 2007 yılında İstanbul’da düzenlenen 5. NATO Barış ve Güvenlik için Bilim Çalıştayına İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi adına gözlemci olarak katıldı. 2009 yılında düzenlenen İstanbul 1. Su Forumu’na katıldı ve aynı yıl İstanbul’da icra edilen 5. Dünya Su Forumu hazırlık sürecinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi adına Koordinatör olarak çalıştı. Metropollerde Su Yönetimi ve İki Metropolde (İstanbul ve Moskova) Su Yönetiminin Değerlendirilmesi isimli yüksek lisans tezi ile 2010 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayarak mesleki birikimini akademik boyuta taşıdı. ISTT (Uluslararası Kazısız Teknoloji Cemiyeti) Yönetim Kurulu Üyesi ve WWC (Dünya Su Konseyi) Guvernörü olarak görev yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı konferanslarda sunulmuş çok sayıda tebliği, mesleki dergilerde yayımlanmış makaleleri, televizyon-radyo kanallarında ve gazetelerde yayımlanmış röportajları ile editörlüğünü üstlendiği kitabı mevcuttur. Yurt içi ve yurt dışı pek çok konferansın Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. TORENCON Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. şirketinde ulusal ve uluslararası kuruluşlara mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Abdulkadir Aydın (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Kuleli Askeri Lisesi mezuniyetini müteakip Kara Harp Okulu’na girdi ve buradan 1998 yılında ayrıldıktan sonra lisans eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde devam ederek 2004 yılında mezun oldu. Özel sektör bünyesinde mühendis olarak çalıştı ve 2005 yılı itibariyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde göreve başladı. Hâlihazırda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde görev yapmaktadır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.


Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Namlı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998-2001 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalında ‘Tarihi Yapıların Temel Sistemleri ve Temel Takviyesi Yöntemleri’ konusunda yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim dalında ‘Bentonit Enjeksiyonunun Boru İtme Kuvvetlerine Etkisi’ konusunda doktora çalışmasını tamamladı. 1998 yılında göreve başladığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde 2004-2009 yılları arasında Asya Yakası Atıksu İnşaat Müdürü olarak görev yaptı. İSKİ ‘de görev yaptığı dönem boyunca Çavuşbaşı Atıksu Tüneli, Kavacık – Beykoz-Paşabahçe Atıksu Tüneli adı altında toplam 15 km atıksu tüneli, Asya Yakası I-II-III. Kısım Atıksu Boru İtme İnşaatları adları altında İstanbul Anadolu yakasının muhtelif yerlerinde boru itme yöntemiyle 21 km karayolu, demiryolu, Göksu deresi atıksu kanalı geçişlerinin yanı sıra 1500 km açık kazı yöntemiyle atıksu kanalı imalatı yaptırmıştır. 2009 yılı Aralık ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nda görev yapmaya başladı. 2009-2011yılları arasında 21,5 km uzunluğundaki Kadıköy Kartal Metro projesinden sorumlu Kontrol amiri, 2011- 2014 yıllarında 21,5 km uzunluğundaki Kadıköy Kartal Metro projesi ile 20 km uzunluğundaki Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy – Sancaktepe Metro Projesinden sorumlu Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdür Yardımcısı ve 2014-2015 yılları arasında ise Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürü olarak görev yaptı. 2015 yılı Mayıs ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevinde bulundu.

23 Temmuz 2015 tarihi itibariyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup 2015-2016 yılları arasında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de vekâleten yürütmüştür. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.


Onur Kaya (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1980 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1997 yılında DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne girmiştir. Eğitimini 2002 yılında tamamlayıp İzmir Çevre Otoyolunda ilk YYD (Yatay Yönlendirilebilir Delgi) uygulamasında şantiye mühendisi olarak iş başı yapmıştır. 2004 yılında İSKİ’nin kazısız teknoloji işlerinde çalışmak için İstanbul’a taşınmıştır. Müteahhit firmaların yanında, başta YYD ve boru patlatma, boru çakma, kanal görüntüleme, kanal kaplama konularında kazısız tekniklerin arazi uygulamalarında uzmanlaşmıştır. 2009 yılına kadar yurt içinde önemli projeleri tamamlamıştır. 2009-2011 yılında Astana/Kazakistan Su Müdürlüğü’nün su ve kanalizasyon işlerinde kazısız teknolojileri uygulamıştır. 2012 yılında Nasıriye/Irak’ta Petronas şirketi ile Dicle nehir altından geçiş projesinde çalışmıştır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.


Mustafa Bayraktar (Yönetim Kurulu Üyesi – Sayman)

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 2006 – 2010 yılları arasında altyapı sistemleri ve kazısız teknolojiler ile ilgili olarak birçok teknik faaliyet (test heyeti, teknik inceleme ve raporlama) gerçekleştirmiş ve mukayese çalışmalarında bulunmuştur. ‘Düktil Demir Dökümlerde Küre Sayısının Tespiti ve Mekanik Özelliklere Etkisi’ isimli yüksek lisans tez çalışması ile altyapı hatlarında yoğun kullanımda olan düktil demir malzemeler, boru ve bağlantı parçalarının üretimi ile karakterizasyonu üzerine uzmanlaşmıştır. Altyapı sistemleri ve kazısız teknolojiler ile ilgili birçok dergi ve kongrede teknik yayını bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de Kazısız Teknolojiler alanında ilk ve tek olan “Su – Atıksu Sistemlerinde Kazısız Teknolojiler ve Malzemeler” isimli kitabın hazırlanmasında yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca yine bu alanda bir ilk olan ve Sakarya Üniversitesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliğinde hazırlanan ‘Mevcut Atıksu Boru Hatlarının Durum Değerlendirmesi ve Kazısız Teknolojiler ile Rehabilite Edilmesi’ isimli TÜBİTAK-KAMAG 1007 projesinin hazırlanmasında da önemli çalışmalarda bulunmuştur. 2010-2012 yılları arasında Sapanca Belediyesinde Başkan Danışmanlığı yaptıktan sonra AZERSU ASC (Bakü) Kurumu İhale departmanında teknik şartnamelerin hazırlanması konusunda danışman olarak görev yaptı. Halihazırda Sapanca Belediyesi’nde yönetici olarak çalışmaktadır.

Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Dernek Saymanlığını yürütmektedir.


Ufuk Yavuz Tümer (Yönetim Kurulu Üyesi – Sekreter)

1980 Ankara doğumlu Elektronik Mühendisi Ufuk Yavuz Tümer, 2001 yılında internet ve ağ teknolojileri üzerine kendi şirketini kurmuş ve 2004 yılına dek kamu kuruluşu ve özel şirketlere yerel-uzak ağ güvenlik ve kontrol yazılımları programlamış, Türkiye’de etkinlik ve organizasyon sektörüne ait ilk kurumsal otomasyon yazılımını geliştirmiştir. 2004 yılından itibaren organizasyon sektörüne geçen Ufuk Yavuz Tümer, yüzlerce ulusal ve uluslararası etkinliği başarı ile organize etmiş, birçok uluslararası etkinlik projesinin fikir aşamalarında yer almış ve Türkiye’nin uluslararası tanıtımı için birçok organizasyon projesini sivil toplum ve kamu kuruluşları ile bizzat geliştirmekte, yürütmekte ve bu konularda eğitim ve danışmanlık vermektedir. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Dernek Sekreterliğini yürütmektedir.


Özgür Savaş Özüdoğru (Yönetim Kurulu Üyesi)

1975 yılında İzmir’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1991 yılında eğitimine başladığı İTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ Metalurji Müh. Yük. Lisans eğitimine başladı. Sırasıyla Özgüven Döküm, Metalurji Isıl İşlem ve Doğansan Isıl İşlem firmalarında mühendis olarak görev yaptıktan sonra 1998 yılında Metalurji Isıl İşlem ve Akdağ Isıl İşlem San. ve Tic. Ltd. Şti.’lerinin ortağı ve şirket müdürü oldu. Özgür Savaş Özüdoğru Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Akdağ ve Metalurji Isıl İşlem San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin 2005 yılında devraldı. 2006 yılında E-BERK Makina Metalurji San. ve Tic. A.Ş.’ni kurdu. 2002 yılında Kurucusu ve Başkanı olduğu S.S. Orta Büyüklükte Sanayi İş Yeri Yapı Kooperatifi 2007 yılında bağlı bulunduğu Anadolu OSB’den arazilerini satın aldı E-BERK Makina Metalurji San. ve Tic. A.Ş. bugün itibariyle toplamda 25,000 m2’si kapalı 80,000 m2 açık alanlı 3 fabrikaya sahiptir. Türkiye’de ilk Tünel Açma Makinesi (TBM) ANADOLU’nun üretimi, E-BERK Makina Metalurji San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2017 Mayıs ayı itibariyle tamamlanmıştır. 2018 Ekim ayında üretmiş olduğu boru itme makinası ASYA’nın Tunus’a sevkini gerçekleştirmiştir. Özgür Savaş Özüdoğru’nun görev ve yetki almış olduğu kurumların başlıcaları şunlardır: Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Şube Başkanlığı ve ASO Teknik Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği.

Özgür Savaş Özüdoğru’nun iş alanındaki başarıları: Amerika’dan, Çin’e dört kıtada toplam 24 ülkeye ihracat yapıyor. Tünel açma makinasını üretmek için 30 milyon Euro yatırım gerçekleştirerek, Türkiye’yi dünyanın 8. tünel açma makinası yapan ülkesi haline getiriyor. Ülkemizin ihracat değeri 1,4 $/kg iken Ar-Ge yoğun yüksek teknolojili üretimiyle bunu 18,5 $/kg’lık ihracata çıkarıyor. 3 fabrikası, Türkiye’nin çeşitli illerindeki şantiyeleriyle direk ve dolaylı olarak 1.500 kişinin üstünde istihdam sağlıyor. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.


Mehmet Sertçelik (Yönetim Kurulu Üyesi)

1983 yılında Karabük’ün Safranbolu ilesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu’da, lise öğrenimini ise Karabük’te tamamladı. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası özel sektörde enerji, kimya ve demir-çelik prosesleri ile ilgili otomasyon projelerinde çalıştı. 2006 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizason İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Scada/Otomasyon biriminde görev aldı. Burada oluşturduğu teknik ekip ile birlikte başlattığı proje sonucunda kurum kendi Scada sistemini kurmayı başardı. 2011 yılı başında SASKİ’deki görevinden ayrılarak, su yönetiminde kullanılan teknolojik sistemler ile ilgili ar-ge çalışmaları ve uygulama yapmak için TBM Endüstri firmasının kurulmasında kurucu ortak olarak yer aldı. Halen TBM Endüstri’de Genel Müdür olarak devam etmekte olup yüksek teknolojili yerli sistemler konunda çalışmalarını sürdürmektedir.


Cengiz Başşa (Yönetim Kurulu Üyesi)