Duyurular

ULUSAL MESLEK STANDARDI TASLAĞI, KAMUOYU GÖRÜŞÜNE SUNULMUŞTUR.

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Derneğimiz arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” 28/09/2021 tarihinde imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında, Derneğimizce hazırlanan taslak standardın ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunulması gerekmektedir.

Söz konusu taslak standarda ilişkin değerli görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan Görüş ve Değerlendirme Formu’nu doldurarak 27/05/2022 tarihine kadar info@akated.com adresine e-posta yoluyla iletilirsiniz.

AKATED olarak ilginiz ve katkınız için çok teşekkür ederiz.

Mesleğin adı: Yönlendirilebilir Yatay Delgi Makinesi Operatörü

Seviye: 3