YÖNETİM KURULU

HAKKIMIZDA

Yasin Torun (Yönetim Kurulu Başkanı)

Makine Mühendisi, İTÜ, 2004 – İşletme Yüksek Lisansı, İÜ, 2010

yasin-torun

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 2005 – 2008 yılları arasında içme suyu isale hatları, şebeke hatları, su hazneleri ve terfi merkezleri inşasında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Sorumluluğu altında yürütülen projelerden Melen Boğaz Geçiş Hattı Projesi ile İstanbul Boğazı’nın altından içme suyu hattı geçiren ekipte yer aldı. 2007 yılında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Horizon 2020 (Akdeniz’in 2020 Yılı İtibariyle Kirlilikten Arındırılması) Projesi kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi adına Fransa’da Türkiye’yi temsil etti ve sunum yaptı. 2007 yılında İstanbul’da düzenlenen 5. NATO Barış ve Güvenlik için Bilim Çalıştayı’na İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi adına gözlemci olarak katıldı. 2009 yılında düzenlenen İstanbul 1. Su Forumu’na katıldı ve aynı yıl İstanbul’da icra edilen 5. Dünya Su Forumu hazırlık sürecinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi adına resmi Koordinatör olarak görevlendirildi. ‘Metropollerde Su Yönetimi ve İki Metropolde (İstanbul ve Moskova) Su Yönetiminin Değerlendirilmesi’ isimli yüksek lisans tezi ile mesleki birikimini akademik boyuta taşıdı. Halen İstanbul’un ve ülkemiz ile yakın coğrafyamızın her türlü altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi alanlarında iş geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını icra etmektedir.

Abdulkadir Aydın (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

İnşaat Mühendisi, YTÜ, 2004

abdulkadir_aydin

Kuleli Askeri Lisesi mezuniyetini müteakip Kara Harp Okulu’na girdi ve buradan 1998 yılında ayrıldıktan sonra lisans eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde devam ederek 2004 yılında mezun oldu. Özel sektör bünyesinde mühendis olarak çalıştı ve 2005 yılı itibariyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde göreve başladı. Hâlihazırda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde Bakırköy Şube Müdürü olarak çalışmaktadır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını icra etmektedir.

Dr. Mücahit Namlı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

mucahit_namli1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998-2001 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalında ‘Tarihi Yapıların Temel Sistemleri ve Temel Takviyesi Yöntemleri’ konusunda yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim dalında ‘Bentonit Enjeksiyonunun Boru İtme Kuvvetlerine Etkisi’ konusunda doktora çalışmasını tamamladı. 1998 yılında göreve başladığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde 2004-2009 yılları arasında Asya Yakası Atıksu İnşaat Müdürü olarak görev yaptı. İSKİ ‘de görev yaptığı dönem boyunca Çavuşbaşı Atıksu Tüneli , Kavacık – Beykoz-Paşabahçe Atıksu Tüneli adı altında toplam 15 km atıksu tüneli , Asya Yakası I-II-III. Kısım Atıksu Boru İtme İnşaatları adları altında İstanbul Anadolu yakasının muhtelif yerlerinde boru itme yöntemiyle 21 km karayolu, demiryolu,Göksu deresi atıksu kanalı geçişlerinin yanı sıra 1500 km açık kazı yöntemiyle atıksu kanalı imalatı yaptırmıştır. 2009 yılı Aralık ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğü’nde 21,5 km uzunluğundaki Kadıköy Kartal Metro projesinden ve 20 km uzunluğundaki Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Projesinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını icra etmektedir.

Onur Kaya (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

onur_kaya1980 yılında Ankara doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1997 yılında DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne girmiştir. Eğitimini 2002 yılında tamamlayıp İzmir Çevre Otoyolunda ilk YYD (Yatay Yönlendirilebilir Delgi) uygulamasında şantiye mühendisi olarak iş başı yapmıştır. 2004 yılında İSKİ’nin kazısız teknoloji işlerinde çalışmak için İstanbul’a taşınmıştır. Müteahhit firmaların yanında, başta YYD ve boru patlatma, boru çakma, kanal görüntüleme, kanal kaplama konularında kazısız tekniklerin arazi uygulamalarında uzmanlaşmıştır. 2009 yılına kadar yurt içinde önemli projeleri tamamlamıştır. 2009-2011 yılında Astana/Kazakistan Su Müdürlüğü’nün su ve kanalizasyon işlerinde kazısız teknolojileri uygulamıştır. 2012 yılında Nasıriye/Irak’ta Petronas şirketi ile Dicle nehir altından geçiş projesinde çalışmıştır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini icra etmektedir.

Mustafa Bayraktar (Yönetim Kurulu Üyesi – Sayman)

Metalürji ve Malzeme Yüksek Mühendisi, SAÜ, 2009

mustafa_bayraktarİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 2006 – 2010 yılları arasında altyapı sistemleri ve kazısız teknolojiler ile ilgili olarak birçok teknik faaliyet (test heyeti, teknik inceleme ve raporlama) gerçekleştirmiş ve mukayese çalışmalarında bulunmuştur. ‘Düktil Demir Dökümlerde Küre Sayısının Tespiti ve Mekanik Özelliklere Etkisi’ isimli yüksek lisans tez çalışması ile altyapı hatlarında yoğun kullanımda olan düktil demir malzemeler, boru ve bağlantı parçalarının üretimi ile karakterizasyonu üzerine uzmanlaşmıştır. Altyapı sistemleri ve kazısız teknolojiler ile ilgili birçok dergi ve kongrede teknik yayını bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de Kazısız Teknolojiler alanında ilk ve tek olan “Su – Atıksu Sistemlerinde Kazısız Teknolojiler ve Malzemeler” isimli kitabın hazırlanmasında yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca yine bu alanda bir ilk olan ve Sakarya Üniversitesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliğinde hazırlanan ‘Mevcut Atıksu Boru Hatlarının Durum Değerlendirmesi ve Kazısız Teknolojiler ile Rehabilite Edilmesi’ isimli TÜBİTAK-KAMAG 1007 projesinin hazırlanmasında da önemli çalışmalarda bulunmuştur. 2010-2012 yılları arasında Sapanca Belediyesinde Başkan Danışmanlığı yaptıktan sonra, şu anda AZERSU ASC (Bakü) Kurumu İhale departmanında teknik şartnamelerin hazırlanması konusunda danışman olarak görev yapmaktadır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Dernek Saymanlığını icra etmektedir.

Dr. İhsan Engin Bal (Yönetim Kurulu Üyesi – Sekreter)

ihsan_engin_balİnşaat Mühendisliği eğitimini 1996-2000 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yaptı. 2003 yılına kadar onarım ve güçlendirme projelerinde çalıştı. 2003-2005 yılları arasında İTÜ Deprem Mühendisliği Programı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında tüm sınavları geçerek İtalyan Hükümeti’nden aldığı burs ile Pavia Üniversitesi ROSE School’da doktora eğitimine başladı, 2008 sonunda mezun oldu. 2011 sonuna kadar Kaliforniya merkezli bir firmada Türkiye, İtalya ve Lübnan bölgelerindeki güçlendirme işlerinden sorumlu baş mühendis olarak görev yaptı. Bir süre San Diego (Kaliforniya) ve Atina ofislerinde görev aldı. Bu firmada özellikle gömülü boru hatlarının kazısız teknolojiler ile onarım ve güçlendirilmesi konularında çalıştı, dünya üzerinde farklı projelere imza attı. 2012 yılı başından itibaren ise İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Dernek Sekreterliğini icra etmektedir.

Dr. Gökhan Kılıç (Yönetim Kurulu Üyesi)

Gökhan Kılıç, Yıldız Teknik Üniversite’si Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bölümlerinden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversite’si Geoteknik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır ve Geoteknik üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Ardından Avrupa Birliği bursu ile İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’ne giden Kılıç, burada Yapı ve Mekanik Mühendisliği üzerine ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra doktora bursu ile İngiltere’de Greenwich Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği’nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Toplam olarak 2 Lisans, 2 Yüksek Lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Bunun yanında, dünyanın önde gelen firmalarından Black and Veatch’in Londra merkez ofisinde proje mühendisi olarak görev almıştır.

Yaşar Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini icra etmektedir.

Abdullah Sarıkaya (Yönetim Kurulu Üyesi)

İşletme Fakültesi, AÜ, 2012 – Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı, HÜ, 2016

Abdullah-Sarikaya2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme ve 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Master programından mezun oldu. Ayrıca 2008 yılında Microsoft Ağ ve Sistem Mühendisliği üzerine özel eğitim programını tamamlayarak Microsoft Uzmanlık Lisansı aldı. 2007-2014 yılları arasında çalıştığı, konusunda uzman bir özel sektör firmasından Genel Müdür pozisyonundan ayrılarak Aykome Mühendislik ve Müşavirlik firmasını kurdu. Uluslararası geçerliliğe sahip; Manyetik ve Sonik Ölçümler, Su Parametre Analizleri, Fiziki Su Kayıpları Tespiti, Şebeke Hidroliği ve Alt Bölge Modelleri, Alternatif Scada Sistemleri, Yeraltı Boru ve Kablo Hatları Tespiti, Gaz Kaçakları Tespiti, Kanal Temizleme – Görüntüleme ve Rehabilitasyon gibi konularda uzmanlık sertifikalarına sahiptir. 2007 yılından süregelen çeşitli altyapı projelerinde görev almıştır. Dünyanın altyapı konusunda ileri teknoloji üreten firmaları ile partnerlikler kurarak faaliyetlerine uluslararası ölçekte devam etmektedir. Türkiye’den ve dünya genelinden pek çok akademisyenin, yöneticinin, mühendisin ve uzman kişilerin birlikteliği ile kurulmuş olan ‘Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini icra etmektedir.

Ufuk Tümer (Yönetim Kurulu Üyesi)

ufuk-tumer 1980 Ankara doğumlu Elektronik Mühendisi Ufuk Tümer, 2001 yılında internet ve ağ teknolojileri üzerine kendi şirketini kurmuş ve 2004 yılına dek kamu kuruluşu ve özel şirketlere yerel-uzak ağ güvenlik ve kontrol yazılımları programlamış, Türkiye’de Etkinlik ve Organizasyon sektörüne ait ilk kurumsal otomasyon yazılımını geliştirmiştir. 2004 yılından itibaren Organizasyon sektörüne geçen Ufuk Tümer, Yüzlerce Ulusal ve Uluslararası Etkinliği başarı ile organize etmiş, bir çok Uluslararası Etkinlik Projesinin fikir aşamalarında yer almış ve Türkiye’nin Uluslararası tanıtımı için birçok Organizasyon Projesini Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşları ile bizzat geliştirmekte, yürütmekte ve bu konularda eğitim, danışmanlık vermektedir.